011.jpg

Helpermaar te Groningen

Op het terrein van het voormalige Martiniziekenhuis, locatie Van Ketwich Verschuurlaan, wordt door Volker Wessels Vastgoed de stadswijk ‘Helpermaar’ gerealiseerd. Het Martini Ziekenhuis is verhuisd naar een nieuwe locatie binnen de stad Groningen waardoor er een gebied van ca. 15 hectare vrij gekomen is voor woningbouw. De eerste fase is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd.

 Opdracht

Van Volker Wessels Vastgoed heeft MACG opdracht gekregen voor de procesbegeleiding voor de inrichting van het openbaar gebied. Ten behoeve van deze opdracht voert MACG diverse werkzaamheden uit waaronder het ontwerpen en de vertaling naar bestekken en kostenramingen. Daarnaast voert MACG zowel de directievoering als het toezicht uit.

Werkzaamheden

  • Procescoordinatie
  • Opstellen van bestekken
  • Opstellen van kostenramingen
  • Opstellen van een projectplannning
  • Coördinatie budgetbeheer
  • Opstellen van diverse plannen van aanpak
  • Overleg met bevoegd gezag
  • Directievoering en toezicht